Liturgie
voor
Zondag 18 september 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus toelaten
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 336
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 98: 2 OB
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 119: 2 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 18
Zingen: Toonhoogte 468
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 258
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: His love knows no end
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Sterken in de Heere
 
Welkom
Zingen: Psalm 100: 1,2 3 en 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 304: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 30: 1 - 20
Zingen: Hemelhoog 627
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 105: 3 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 73: 10 en 11 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 334
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken