Liturgie
voor
Zondag 11 september 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Samen van Jezus
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 149: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Toonhoogte 536
De Tien geboden op rijm
Zingen: Toonhoogte 431
Gebed
Schriftlezing: Johannes 13: 34 - 35
                       MattheŁs 5: 14 - 16
Zingen: Opwekking 51
             Samen is veel leuker
Verkondiging
Zingen: Toonhoogte 538
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 NB
Dankgebed
Luisterlied: Johannes de Heer 981
Inzameling van de gaven
Presentatie clubs, catechisaties, groeigroepen en verder verenigingsleven
Zingen: Opwekking 249
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Eťn comfortzone
 
Welkom
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 771
Gebed
Schriftlezing: Psalm 27: 1 - 5
                       1 Thess. 5: 23 - 28
Zingen: Hemelhoog 38a
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Opwekking 763
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 785
Inzameling van de gaven
Getuigenissen
Zingen: Hemelhoog 347
Getuigenissen
Zingen: Psalm 27: 7 NB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken