Liturgie
voor
Zondag 4 september 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Aan tafel bij de Zoeker en Vinder van het verlorene
 
Welkom
In memoriam br. H. Kruize
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 471
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 79: 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 15: 1 - 7
Zingen: Hemelhoog 196a
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 298
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Lied 14: 2 en 4
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 14: 5
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 79: 5 OB
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Vastgebonden in de buidel
 
Welkom
Zingen: Psalm 91: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 7 en 8 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 25: 2 - 35
Zingen: Opwekking 42
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Amazing Grace
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 637
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 89: 7 OB
Zegenbede

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken