Liturgie
voor
Zondag 28 augustus 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: br. B. Koerts
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: En de Heer daalde neer
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 33: 1 en 5 NB
Zingen: Hemelhoog 723
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 113: 1 en 2 NB
Lezing van de wet
Zingen: Lied 481: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Genesis 11: 1 - 9
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 87: 2 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 687
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 167
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. J. Boels
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Met God op weg!
 
Welkom
Zingen: Lied 303: 1 en 5
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 138: 3 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Exodus 17: 8 - 16
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 121: 1, 2 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 575
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 452
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 124
Zegenbede

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken