Liturgie
voor
Zondag 21 augustus 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De grote Koning is in ons midden
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 118: 5 en 9 NB
Zingen: Hemelhoog 723
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 181
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 25: 4 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 18: 5 - 16
Zingen: Hemelhoog 621
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 202
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 9 en 13 NB
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Met de grote Koning meelopen of Hem navolgen
 
Welkom
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 620
Gebed
Schriftlezing: Lucas 14: 25 - 33
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 47: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 81: 1, 7 en 11 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 291
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 677: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 103: 7 NB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken