Liturgie
voor
Zondag 14 augustus 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Leesdienst olv. br. C. Groenewold
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jacob op de grens, Gods belofte geeft uitzicht
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1,2,3 en 4 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Hemelhoog 16
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 420
Gebed
Schriftlezing: Genesis 46: 1-7 en 28-34
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 119: 40 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 473
Zegenbede

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: Leesdienst o.l.v. br. G. Munneke
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Jezus boven de storm
 
Welkom
Zingen: Opwekking 167
Stil gebed
Votum
Zingen: Johannes de Heer 132: 1, 2 en 4
Gebed
Schriftlezing: Marcus 6: 45 - 52
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 42: 1 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Ik zal er zijn
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 488
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 428
Zegenbede

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken