Liturgie
voor
Zondag 7 augustus 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Bij Jezus brengen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 626
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 143: 2 en 8 NB
Gebed
Schriftlezing: Marcus 2: 1 - 12
Zingen: Op Toonhoogte 521
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 383
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 210
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103: 1 en 5 NB
Zegenbede

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Is God je Heere?
 
Welkom
Zingen: Psalm 108: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 479: 1 en 4
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 16: 14 - 23
Zingen: Op Toonhoogte 528
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 27: 1 en 7 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 274
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 420: 2 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 147: 6 OB
Zegen
Zingen: Hemelhoog 728

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken