Liturgie
voor
Zondag 31 juli 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdient olv br. H. Folkers
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: God zoekt wat verloren is
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 135: 1 en 3 OB
Lezing van de wet
Zingen: Lied 328: 1 en 3
Gebed
Schriftlezing: Jona 1
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 383
Verkondiging
Zingen: Psalm 130: 1 en 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 479
Zegenbede

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Leer jezelf kennen
 
Welkom
Zingen: Psalm 57: 5 en 6 GK
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 71: 2 en 10 OB
Gebed
Lezing van HC Zondag 2
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 691
Schriftlezing: Genesis 3: 8 - 19
                       Lucas 18: 9 - 14
Verkondiging
Zingen: Gezang 155 GK: 1, 3 en 5
Kinderen terug in de kerk
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 40: 1 en 7 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 428
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken