Liturgie
voor
Zondag 24 juli 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdient olv br. H. Wubs
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De Schuilplaats voor tijd en eeuwigheid
 
In memoriam br. L. Mulder
Zingen: Johannes de Heer 523
Mededelingen
Zingen: Johannes de Heer 283: 1
Stil gebed
Votum
Zingen: Toonhoogte 424
Lezing van de wet
Zingen: Psalm 119: 25 en 83 OB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 57: 1 - 12
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 46: 1 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 283: 2 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 116: 3 en 10 OB
Zegenbede

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. H. Bos
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Liever op de drempel!
 
Welkom
Zingen: Opwekking 80
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 65: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Psalm 84
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 715
Tekst: Psalm 84: 11
Verkondiging
Zingen: Opwekking 687
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 34
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 430: 1, 2 en 7
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken