Liturgie
voor
Zondag 17 juli 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Alles van de Heere verwachten
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 89: 1 en 8 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 99: 2, 5 en 7 OB
Lezing van de wet
Zingen: Hemelhoog 347a
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 16: 1 - 13
Zingen: Hemelhoog 339
Kinderen naar de kindernevendienst
Verkondiging
Zingen: Psalm 72: 10 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 293: 1, 2 en 4
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J.P. Rozema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een christen is trots in het Kruis van Jezus Christus
 
Welkom
Zingen: Psalm 146: 1 en 8 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 40: 1 NB
Gebed
Zingen: Lied 75: 1 en 3
Schriftlezing: Galaten 6: 11 - 18
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 544
Verkondiging
Zingen: Lied 192: 1, 5 en 6
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Zingende gez. 87: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 89: 1 OB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken