Liturgie
voor
Zondag 10 juli 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Levende stenen zijn
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 48: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
The Happy Singers zingen: Zo stevig als wat …
                                                Een plek op deze aarde
Presentatie getuigenissen
The Happy Singers zingen: Stap uit je boot
De wil van de Heere
The Happy SIngers zingen: Van A tot Z
Gebed
Schriftlezing: 1 Petrus 1: 22 - 2: 8
Zingen: Op Toonhoogte 537
Verkondiging
Zingen: Psalm 118: 8 NB
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 785
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 87: 1, 2 en 4 NB
Zegen

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Met Blijdschap op weg …
 
Welkom
Zingen: Lied 303: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 436
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 8: 26 - 40
Zingen: Hemelhoog 33
Verkondiging
Zingen: Psalm 67: 2 NB
Lezing doopformulier
Doopgebed
Zingen: Hemelhoog 274
Overgaan tot Doop en Belijdenis
De bediening van de Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Overhandiging van de geschenken
Bijdrage belijdende broeders en de doopouders
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken