Liturgie
voor
Zondag 3 juli 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is zondagschool
Thema: Niemand is als de Heere God
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 457: 1 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 176: 1, 2 en 3
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 45: 1 - 6
Lezing van NGB artikel 1
Zingen: Hemelhoog 567
Verkondiging
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 518
Zegen
Zingen: Psalm 48: 6 OB

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Er is geen kindernevendienst
Thema: Een helder licht?
 
Welkom
Zingen: Opwekking 717
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 1: 19 - 2: 7
Zingen: Schriftberijming 26: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 473: 1, 2 en 10
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 328b
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken