Liturgie
voor
Zondag 26 juni 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Wij en Gods Koninkrijk
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 336
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 27: 7 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 33: 1 en 6 OB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 16: 1 - 15
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 305
Verkondiging
Zingen: Psalm 145: 3 en 4 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 328a
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 304: 1 en 3
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een Levensgids
 
Welkom
Zingen: Lied 328: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 27: 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 17: 1 - 14
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 494 en Psalm 119: 3 en 40 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 328b
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 603
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 330
Zegen
Zingen: Psalm 73: 13 OB

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken