Liturgie
voor
Zondag 19 juni 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Eigenlijk twee bekeringen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 75: 1 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 67: 1 en 2 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 10: 1-36; 44-48
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 691
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 326
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 682
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: … een slot tegen vergeetachtigheid
 
Welkom
Zingen: Lied 444: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 121: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 6: 13b
                       Jesaja 40: 12 - 31
Lezing van zondag 52, vraag 128 en 129 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 593
Verkondiging
Zingen: Psalm 42: 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 613
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 89: 8 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 583
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken