Liturgie
voor
Zondag 12 juni 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. H.J.Th. Velema
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Drie personen in Jeremia 38
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 460: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 31: 15 en 17 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Schriftberijming 2: 5
Gebed
Schriftlezing: Jeremia 38
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 72: 2, 4 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 427: 1 en 5
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. H.J.Th. Velema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Het spreekkoor in de hemel
 
Welkom
Zingen: Psalm 2: 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 97: 1 en 6 OB
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 12
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Schriftberijming 34: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Enige gezangen 5: 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 296: 1
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 296: 3
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken