Liturgie
voor
Zondag 5 juni 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Gemeenschapstafel
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 391
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 233: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 10: 14 - 22
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 25: 7 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 149: 1 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Hemelhoog 519: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Lezing laatste deel Avondmaalsformulier
Zingen: Hemelhoog 519: 3
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 785
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 303: 1 en 3
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Leven in bezet gebied
 
Welkom
Zingen: Hemelhoog 494
              Psalm 119: 3 en 53 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 286: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 6: 13a
                       1 Korinthe 10: 1 - 13
Lezing van zondag 52 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 71: 1, 2 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 68: 7 en 12 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 325
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 450: 1, 2 en 3
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken