Liturgie
voor
Zondag 29 mei 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Linke soep
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Zingende Gezegend 212: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 674: 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Ps. 101: 1 en 4 De Nieuwe Psalmen
Gebed
Lezing van het avondmaalsformulier
Zingen: Ps. 23: 1 OB
Schriftlezing: Genesis 25: 19-34
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 378: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 14: 2, 4 en 5
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 674: 3 en 4
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Een vriend voor het leven
 
Welkom
Zingen: Psalm 105: 1 en 5 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Samen is veel leuker
              Het is fijn om je vriend te zijn
Zingen: Psalm 25: 7 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 SamuŽl 20: 35 - 43
Zingen: Psalm 116: 1 OB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 365
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 625
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 564: 1, 3 en 5
Zegen
Zingen: Lied 456: 3
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken