Liturgie
voor
Zondag 22 mei 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Maranatha
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Lied 457: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 1 en 2 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 32: 1 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: 1 Korinthe 16
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 98: 1, 3 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 769
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 698
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Eben HaŽzer
 
Welkom
Zingen: Psalm 8: 1, 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: 2 SamuŽl 7: 2 - 17
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 61: 1, 3 en 4 OB
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 523
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 717
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 465: 1 en 2
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken