Liturgie
voor
Maandag 16 mei 2016Zangdienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
 
Zingen: Opwekking 167
Welkom
Zingen: Opwekking 754
Zingen: Johannes de Heer 132: 1, 3 en 6
Gebed
Filmpje: Ik moet weggaan.
Schriftlezing: Galaten 5: 13-26
Zingen: Lied 252: 1
Zingen: Kinderopwekking 70
Overdenking
Zingen: Opwekking 343
Dankgebed
Zingen: Lied 78: 1, 2, 3 en 4
Collecte voor Stichting Tjernobyl
Zingen: Opwekking 383
Zegen
Zingen: Opwekking 334(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken