Liturgie
voor
Zondag 15 mei 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De Heilige Geest en wij
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 399
Kindermoment
Zingen: Hemelhoog 237
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 230
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2: 1 - 13
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Enige Gezangen 22: 1, 2 en 4
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 228: 1, 2, 3 en 5
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 72: 5 en 6 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De Heilige Geest werkt vrij
 
Welkom
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 222
Zingen: Hemelhoog 232
Gebed
Schriftlezing: Numeri 11: 4 - 30
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 119: 9 OB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 229
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 72: 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 679
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken