Liturgie
voor
Zondag 8 mei 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Social media Ö wat nu weer?
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 84: 1 en 6 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Kinderopwekking 25
              Ga vertel het aan de mensen Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 8 NB
Presentatie: "Social media en wij"
Gebed
Schriftlezing: HebreeŽn 13
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 476: 1 en 4
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 1 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 698
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 682
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Samen leven uit vergeving
 
Welkom
Zingen: Psalm 98: 2 en 3 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 94
Gebed
Zingen: Johannes 21: 18 - 22
Schriftlezing: Mattheus 6: 9 - 15
                       Efeze 4: 20, 21, 25 - 32
Lezing van zondag 51 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 86: 2 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen
Zingen: Psalm 87: 4 OB
Vragen aan de aantredende broeders
Inzegening
Zingen: Psalm 134: 1 en 3 OB
Afscheid aftredende broeders
Aanspraak gemeente
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 414
Inzameling van de gaven
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 249
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken