Liturgie
voor
Zondag 1 mei 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. Tom Veldhuis
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Ken de God van uw Vader
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Hemelhoog 420
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 19: 3 en 5 NB
Gebed
Zingen: Hemelhoog 337
Schriftlezing: 1 Kronieken 28: 1 - 10
                       Handelingen 1: 4 - 11
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 84: 1, 3 en 5 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 3 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 321
Zegenbede
Zingen: Gezang 411: 1 en 6

Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: br. B. Koerts
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Verzoekingen in je woestijn
 
Welkom
Zingen: Opwekking 268
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 244
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 4: 1 - 11
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 139: 6 en 14 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 66: 3, 5 en 7 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 71: 1, 3 en 5 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 687
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken