Liturgie
voor
Zondag 24 april 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus' laatste oproep aan Zijn leerlingen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 124: 1 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 302
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 19: 4 en 5 OB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 24: 36 - 49
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 86: 2 en 7 NB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 326
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 347a
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Geef ons heden ons dagelijks brood
 
Welkom
Zingen: Psalm 145: 3 en 5 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 534
Gebed
Zingen: Johannes 21: 18 - 22
Schriftlezing: Mattheüs 6: 11
Lezing van zondag 43 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 103: 1 en 2 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 465: 1 en 5
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zingen: Hemelhoog 545
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 38
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 147: 6 OB
Zegen

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken