Liturgie
voor
Zondag 17 april 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Uw wil geschiede
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 33: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 763
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 77
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 6: 10b
                       MattheŁs 21: 28 - 32
Lezing van zondag 49 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 119: 64 en 65 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Opwekking 569
Zingen: Lied 427: 1, 5 en 8
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Laatste levenslessen voor Petrus
 
Welkom
Zingen: Psalm 33: 7 en 8 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Kinderopwekking 22
Gebed
Zingen: Johannes 21: 18 - 22
Schriftlezing: Genesis 9: 8 - 17
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 115: 1 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 686
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 1001
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 53
Zegen
Zingen: Psalm 42: 5 OB

(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken