Liturgie
voor
Zondag 10 april 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
In memoriam br. Henk Keur
Zingen: Hemelhoog 336
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 99: 1 en 8 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Gezang 105 1, 3 en 7 GK
Gebed
Schriftlezing: Mattheüs 28: 1 - 20
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Gezang 105: 2, 5, 8 en 9 GK
Verkondiging
Zingen: Opwekking 276
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 67: 1, 2 en 3 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Leven onder Gods regenboog
 
Welkom
Zingen: Hemelhoog 617a: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Gedicht "Door het water van de doop…"
Zingen: Hemelhoog 629: 1 en 2
Lezing van het doopformulier
Zingen: Hemelhoog 502
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Zingen: Psalm 146: 1 en 4 OB
Kinderlied: Hemelhoog 55
Woord met en voor de kinderen
Bediening van de Heilige Doop
Zingen (staande): Psalm 105: 5 OB
Overhandiging cadeau en doopkaart
Gebed
Schriftlezing: Genesis 9: 8 - 17
                       Jesaja 54: 8 - 11
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 85: 1 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 479: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 346: 1, 2 en 3
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken