Liturgie
voor
Zondag 3 april 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. G. Munneke
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Geloven = doen
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 444: 1 en 3
Lezing van de Wet
Zingen: Opwekking 281
Gebed
Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 21
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Johannes de Heer 881: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Opwekking 695
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Opwekking 717
Inzameling van de gaven
Zingen: NLB 416: 1, 2 en 4
Zegenbede


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Leesdienst o.l.v. br. H.J. Wubs
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Gebed des Heeren: 1
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 119: 5 OB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 15: 11 - 32
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 25: 6 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 32: 5 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 135: 7 en 12 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gebed des Heeren: 9
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken