Liturgie
voor
Maandag 28 maart 2016Zangdienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
m.m.v. Chr. Gemengd koor Polyphonie o.l.v. Johan W. Pots
Thema: Jezus leeft! Vertel het!
 
Orgelspel
Zingen: Hemelhoog 169
Zingen: Toonhoogte 427
Welkom
Zingen: Hemelhoog 182
Zingen: Opwekking 730
Gebed
Het koor zingt 3 liederen
Schriftlezing: Johannes 20: 11 - 18
Overdenking
Zingen: Lied 217: 1 en 3
Dankgebed
Het koor zingt 3 liederen
Collecte voor bestrijding van de droogte in Afrika
Zingen: Hemelhoog 200
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken