Liturgie
voor
Zondag 27 maart 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Jezus leeft! Vertel het!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 169
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 118: 9 en 10 NB
Lezing van de Wet
The Happy Singers: Jezus ik wil U bedanken
Zingen: Hemelhoog 202
Gebed
Schriftlezing: Lucas 23: 56 - 24: 12
Zingen: Psalm 40: 5 en 8 OB
Verkondiging
Zingen met de Happy Singers: Liefde is vol verwondering
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Afsluiting van het Paasproject
The Happy Singers zingen 3 liederen
Zingen: Hemelhoog 167
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor alle groepen
Thema: Een brandend hart met Jezus onderweg
 
Welkom
Zingen: Hemelhoog 171: 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 629
Getuigenis
Gebed
Zingen: Opwekking 763
Schriftlezing: Lucas 24: 13 - 35
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 42: 1 en 7 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 116: 1 en 9 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing formulier openbare belijdenis
Zegenen van de jong-belijdende leden
Zingen: Psalm 134: 1 en 3 OB
Overhandiging belijdenisgeschenken
Zingen: Lied 293: 1 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 567A
Meezing- en luisterlied: This I believe
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 728
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken