Liturgie
voor
Vrijdag 25 maart 2016Aanvang 19.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: De hoofdman tegenover het Kruis
 
Welkom
Zingen: Psalm 22: 3 en 7 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 177: 1, 2 en 4
Gebed
Schriftlezing: Marcus 15: 16 - 41
Zingen: Hemelhoog 163
Verkondiging
Zingen: Psalm 138: 3 OB
Lezing 2e deel Avondmaalsformulier
Zingen: Lied 189: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Laatste deel van het formulier
Dankgebed
Zingen: Psalm 72: 10 en 11 OB
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 187: 1, 2 en 3
Zegen
(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken