Liturgie
voor
Zondag 20 maart 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Open je hart voor de Vredeskoning!
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 460: 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 139: 9 en 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 21: 1 - 11
                       Zacharia 9: 9 - 10
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 32 en Psalm 118: 9 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 72: 1 en 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing van het doopformulier
Zingen: Hemelhoog 504: 1 en 4
Doopgebed
Vragen aan de ouders
Zingen: Opwekking 681
Kinderlied: Hemelhoog 61
Woord met de kinderen
Bediening van de Heilige doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 479: 1 en 3
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Rozema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Wie laat u/jij los op uw/jouw leven?
 
Welkom
Zingen: Psalm 92: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 40: 2 en 3 NB
Lezing 1e deel Avondmaalsformulier
Gebed
Schriftlezing: Lucas 23: 1 - 7
                       Lucas 23: 13 - 31
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Kinderopwekking 85: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Lied 182: 1 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 144: 2 en 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 188: 1 en 2
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken