Liturgie
voor
Zondag 13 maart 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Wat is Jezus jou waard?
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 106: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 177
Lezing van de Wet
Zingen: Kinderopwekking 96
Gebed
Schriftlezing: Marcus 14: 1 - 11
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 116: 1, 6 en 7 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 133: 2 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 291
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 466: 1 en 3
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Hosanna de Koning komt!
 
Welkom
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25: 3 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 21: 1 - 11
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 174: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 687
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken