Liturgie
voor
Zondag 6 maart 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Uw Koninkrijk kome
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 145: 1, 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Johannes de Heer 120: 1 en 2
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 25: 6 NB
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 6: 10a
                       Psalm 145
Lezing van zondag 48 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Johannes de Heer 71: 1 en 4
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 669
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 72: 10 en 11 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. A.C. v.d. Wekken
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Van God verlaten
 
Welkom
Zingen: Lied 189: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 400
Gebed
Schriftlezing: Mattheus 27: 45 - 54
Zingen: Psalm 88: 1 en 2 NB
Tekstafkondiging: Mattheus 27: 46
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 22: 1, 3 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 429: 1 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 23: 1 en 2 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 836: 1 en 3
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken