Liturgie
voor
Zondag 28 februari 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: br. B. Koerts
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Heer leer ons nu bidden
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Psalm 121: 1 en 2 OB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 32: 3 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 11: 1 - 13
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 136: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Psalm 116: 1 en 6 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 249
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: br. B. Koerts
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een gebed in nood zet de gemeente in beweging
 
Welkom
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB
Stil gebed
Votum
Zinge: Opwekking 400
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 4: 23 - 31
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 2: 1 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 122: 2 en 3 DNP
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 303: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 146: 4 en 8 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken