Liturgie
voor
Zondag 21 februari 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Jezus stilt de storm
 
In memoriam br. Jelle Pierik
Zingen: Hemelhoog 16
Mededelingen
Zingen: Psalm 25: 8 en 10 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 575
Lezing van de Wet
Zingen: Lied 436: 1 en 3
Gebed
Schriftlezing: Lucas 8: 22 - 25
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 NB
Verkondiging
Zingen: Johannes de Heer 213
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
We kijken naar Psalmproject 25
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 617a
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Een verslagen draak uit de hemel geslingerd
 
Welkom
Zingen: Psalm 2: 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zinge: Lied 423: 1, 3 en 4
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 12
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 99: 1 en 8 OB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 450: 1, 3 en 4
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 764
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 en 17 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken