Liturgie
voor
Zondag 14 februari 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is vanmorgen zondagschool
Thema: Zijn we nog dankbaar?
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 554: 1, 2, 3, 7
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 124: 4 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 Kronieken 29: 10 - 22
Zingen: Psalm 135: 1 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 146: 1, 3 en 8 OB
Dankgebed
Zing- en luisterlied: Hemelhoog 617a
Inzameling van de gaven
Het dankofferaltaarÖ
Zingen: Hemelhoog 562: 1, 2, 4 en 5
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Geen kindernevendienst, er was vanmorgen zondagschool
 
Welkom
Zingen: Lied 473: 3 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zinge: Psalm 117 OB
Gebed
Schriftlezing: DaniŽl 1
Zingen: Psalm 79: 1 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 354
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 473: 1, 4 en 9
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 138: 1, 2 en 4 GKB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken