Liturgie
voor
Zondag 7 februari 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Blijdschap aan Jezus' tafel
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 75: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 603
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 286
Gebed
Schriftlezing: Genesis 21: 1 - 6
                       Lucas 22: 14 - 20
                       1 KorintiŽrs 10: 16
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 103: 1 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 30: 1 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel van het Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen: Hemelhoog 175
Geloofsbelijdenis (staande)
Bediening van het Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 116: 6 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 30: 8 OB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De echte Herder geeft je overvloed
 
Welkom
Zingen: Psalm 100: 1 en 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zinge: Psalm 95: 3 DNP
Gebed
Schriftlezing: Johannes 10: 1 - 21
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 14: 4 en 5
Verkondiging
Zingen: Zingend Gezegend 219: 1 en 3
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 366: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 366: 3
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken