Liturgie
voor
Zondag 31 januari 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Uw naam worde geheiligd
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 145: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 567
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 86: 4 NB
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 6: 9
                       Exodus 33: 12 - 23; 34: 5 - 9
                       Johannes 17: 1 - 6; 24 - 26
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Hemelhoog 591: 1, 3 en 4
Lezing van zondag 47 uit de Heidelbergse Catechismus
Verkondiging
Zingen: Psalm 89: 3 en 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier
Zingen: Johannes de Heer 156: 1
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 624: 1, 2 en 4
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Bij het Doopvont zie je Gods trouwverbond! Geloof het!
 
Welkom
Zingen: Psalm 100: 2 en 4 NB
Stil gebed
Votum
Zinge: Hemelhoog 230
Groet
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 43: 1 - 7
                       Galaten 3: 25 - 27
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 581
Verkondiging
Zingen: Psalmproject 139
Kinderen terug in de kerk
Lezing doopformulier
Zingen: Hemelhoog 512
Doopgebed
Doopvragen aan de ouders
Zingen: Lied 473: 1, 5 en 6
Kinderlied: Hemelhoog 621
Woord met en voor de kinderen
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 365: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Hemelhoog 420: 1, 2 en 3
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken