Liturgie
voor
Zondag 24 januari 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Bidden tot onze hemelse Vader
 
Welkom en in memoriam zr. Luikens-Wever
Zingen: Psalm 116: 1 en 10 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: HHemelhoog 471
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 563
Gebed
Schriftlezing: MattheŁs 6: 9
                       MattheŁs 6: 25 - 33
                       Filippenzen 4: 15 - 20
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 27: 5 en 6 OB
Lezing van zondag 46 uit de Heidelbergse Catechismus
Verkondiging
Zingen: Lied 399: 1
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zingen: Hemelhoog 545
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 17 en 18 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Ben je al verzegeld?
 
Welkom
Zingen: Psalm 91: 1, 4 en 5 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zinge: Hemelhoog 716
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 7
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 579: 1, 4 en 5
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisterlied: Hemelhoog 328b
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 328a
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68: 10 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken