Liturgie
voor
Zondag 10 januari 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Geef Mij je hart
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 103: 1 en 9 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 391
Lezing van de Wet
Zingen: Op Toonhoogte 528
Gebed
Schriftlezing: Exodus 20: 17
                       Galaten 5: 16 - 25
                       2 Koningen 5: 20 - 27
Lezing van zondag 44 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 95: 4 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Johannes de Heer 258: 1, 3 en 4
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Redden we het?" of "Hoe lang nog?
 
Welkom
Zingen: Psalm 147: 1 en 2 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zinge: Hemelhoog 720
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 6
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 46: 1 en 3 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 441: 1, 2, 3, 7 en 11
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Luisteren en kijken naar: "Ons Koning kom"
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 138: 4 OB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Kom Heer Jezus kom
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken