Liturgie
voor
Zondag 3 januari 2016Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Leesdienst olv br. A. Raveling
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 92: 3, 7 en 8 NB
Stil gebed
Votum
Zingen: Lied 141: 2 en 3
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 130: 2, 3 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: Lukas 2: 22 - 40
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 27: 7 NB
Verkondiging
Zingen: Lied 68: 1 en 2
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 73: 9 en 10 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. P.J. den Hertog
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Ik roep tot u o God
 
Welkom
Zingen: Lied 320: 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zinge: Psalm 42: 1 en 7
Gebed
Zingen: Opwekking 369
Schriftlezing: Jesaja 1: 10 - 18
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Opwekking 350
Schriftlezing: Lucas 18: 9 - 14
Filmpje n.a.v. het gelezen gedeelte
Verkondiging
Zingen: Opwekking 616
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Zingen: Psalm 56: 5 en 6 OB
Inzameling van de gaven
We belijden zingend ons geloof met lied 161 uit het Gereformeerd kerkboek
Zegen
Zingen: Lied 456: 3


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken