Liturgie
voor
Zaterdag 26 december 2015
Tweede KerstdagMorgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger : Ds. A.B. Wolters
Organist : Rico Nijboer
mmv
Zemira

Thema: Kerst maakt niet gelukkig (maar het Kerstkind wel)

Voor de dienst zingen we:
kinderopwekking 123
Geroepen om te zingen 36
Welkom
Intochtslied: gezang 139: 1,2
Gebed
Zingen: Johannes de Heer 70: 1,2,3,4
Zemira zingt 3 liederen
Lezing: Lucas 2: 1-7
Zingen: Johannes de Heer 613: 1,2,3
Lezing: Lucas 2: 8-14
Lezing: Lucas 2: 15-20
Zingen: gezang 135: 1,2,3
Overdenking
Zingen: gezang 134: 1,2,3
Gebeden
Zemira zingt 3 liederen
Collecte: Open Doors (christenvervolging)
Slotlied: opwekking 525
Zegen
Zingen: Ere zij God


OB = Oude berijming (1773)
NB = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
EG = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
JdH = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken