Liturgie
voor
Donderdag 24 december 2015
Kerstnachtdienst



Kerstnachtdienst
Aanvang 22.00 uur
Voorganger : ds. M. Biewenga
Organist : Rico Nijboer
m.m.v. Gospelkoor Joshua

Welkom
Samenzang: Gezang 125: 1 en 5
Welkom en gebed
Koor Joshua
Lezing Lucas 2:1-7
Samenzang: Gezang 143: 1
Lezing: Lucas 2: 8-14
Samenzang: Ere zij God
Overdenking: The Voice of Heaven
Samenzang: Opwekking 527 Licht in de nacht
Lezing: Lucas 2: 15-20
Samenzang: Gezang 85: 1, 2 en 4
Gedicht
Collecte : ZOA Vluchtelingenzorg
Koor Joshua
Dankgebed
Slotlied: Opwekking 334





OB = Oude berijming (1773)
NB = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
EG = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
JdH = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken