Liturgie
voor
Vrijdag 25 december 2015
Eerste KerstdagMorgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Plaats voor Jezus?

Vooraf speelt Amicitia
Welkom en mededelingen
Zingen: Hemelhoog 138: 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 142: 1, 2 en 5
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 98: 1 en 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 21
Zingen: Hemelhoog 129: 1, 2 en 3
Verkondiging
Zingen: Psalm 72: 6 en 7 OB
Dankgebed
Luisterlied: While you were sleeping
Inzameling van de gaven
Gedicht
Zingen: Ere zij God
Zegen
Na afloop speelt Amicitia


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Gezinsdienst
Voorganger: Ds. W.C. van Slooten
Thema: Liefdevol aangeraakt

Kinderen zingen: Kinderopwekking 226
Welkom
Uitleg project van de kindernevendienst
Zingen: Lied 138: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 150: 1 en 2 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 21
Zingen: Kinderopwekking 48
Verkondiging
Zingen: Laat iedereen het horen
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Kinderopwekking 123
Zegen
Zingen: Gezegend Kerstfeest
Uitleg boekjes en kersttasje

OB = Oude berijming (1773)
NB = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
EG = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
JdH = Bundel van Johannes de Heer
Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken