Liturgie
voor
Zondag 27 december 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. H.J.Th. Velema
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom
Zingen: Lied 26: 1, 2 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 27: 1 en 2 NB
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 119: 5 NB
Gebed
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 1 - 11
                       1 Johannes 2: 7 - 11
Zaligspreking
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Schriftberijming 24: 1, 4, 5, 6
Verkondiging
Zingen: Psalm 43: 3 en 5 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 141: 3
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. H.J.Th. Velema
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Ons spreken in het licht van het negende gebod
 
Welkom
Zingen: Lied 329: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zinge: Psalm 101: 1, 2 en 4 NB
Gebed
Schriftlezing: 2 Koningen 21: 1 - 13
                       Jacobus 3: 1 - 12
Zaligspreking
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 5: 2, 4 en 6 NB
Lezing van zondag 43 uit de Heidelbergse Catechismus
Verkondiging
Zingen: Psalm 141: 3 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 473: 1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 473: 3 en 6
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken