Liturgie
voor
Zondag 20 december 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. M. Biewenga
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
 
Welkom / Aansteken van de adventskaars
Zingen: Opwekking 464
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 91: 1 OB
Schuldbelijdenis
Zingen: Psalm 51: 1 en 4 NB
Genadeverkondiging
Zingen: Psalm 139: 2 en 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Lucas 1: 5 - 25
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 124: 2 en 5
Verkondiging
Zingen: Lied 125: 1, 4 en 5
Kinderen terug in de kerk
Lezing van de Wet uit Exodus 20
Zingen: Psalm 51: 5 en 6 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 167: 3
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Er is geen kindernevendienst
Thema: Jezus is gekomen! Hou het niet voor je (zelf)!
 
Welkom
Happy Singers: Goed Nieuws
Zingen: Lied 124: 1, 2, 3 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Happy Singers zingen: Heel gewoon / Immanuel
Gebed
Schriftlezing: Lucas 1: 57 - 68
Zingen: Psalm 33: 2 en 8 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 102: 6 en 9 NB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Happy Singers zingen: Eeuwenlang geleden / Ik mag een lichtje zijn / Laat het iedereen horen!
Zingen: Hemelhoog 155
Geloofsbelijdenis
Zingen: Lied 125: 1, 2 en 5
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken