Liturgie
voor
Zondag 13 december 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Ruth, door het geloof een stammoeder van Jezus
 
Welkom / Aansteken van de adventskaars
Zingen: Lied 120: 1
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 647
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 139: 2 en 14 NB
Gebed
Schriftlezing: Ruth1: 1 - 2: 3
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 72: 7 en 10 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 48: 6 OB
Kinderen terug in de kerk
Lezing Doopformulier
Zingen: Lied 334: 1
Doopgebed
Doopvragen
Zingen: Hemelhoog 479
Kinderlied: Hemelhoog 503
Woord met de kinderen
Bediening van de Heilige Doop
Zingen: Psalm 105: 5 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 365
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. G. Huisman
` Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: En er was licht …
 
Welkom
Zingen: Opwekking 520
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 126: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 8: 11 - 9: 6
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 124: 1 - 4
Verkondiging
Zingen: Lied 118
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 105: 1 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 98: 2 en 4 NB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken