Liturgie
voor
Zondag 6 december 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Er is zondagschool
Thema: Verschijnen voor God in Sion
 
Aansteken van de adventskaars
Zingen: Lied 125: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 92: 1, 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 323: 1, 2 en 8
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 32: 1 en 3 NB
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 9: 1 - 6
                       Psalm 84
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 OB
Verkondiging
Zingen: Psalm 84: 3 en 4 OB
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Uitleg kerstproject kindernevendienst
Zingen: Opwekking 687
Zegen


Middagdienst
Aanvang 16.30 uur
Voorganger: ds. J. Oosterbroek
Er is geen kindernevendienst
Thema: Gemeente onderweg naar de wederkomst
 
Welkom
Zingen: Opwekking 599
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: HebreeŽn 10: 19 - 39
Zingen: Psalm 100: 1 - 4 NB
Verkondiging
Zingen: Schriftberijming 28: 1, 2 en 3
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 5: 6 en 7 NB
Geloofsbelijdenis
Zingen: Johannes de Heer 149
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken