Liturgie
voor
Zondag 29 november 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Rachab, van afgeschreven en hopeloos tot Jezus' stammoeder
 
Aansteken van de adventskaars
Zingen: Psalm 27: 1 NB
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 27: 2 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 125: 1 en 3
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 130: 2 en 4 OB
Gebed
Schriftlezing: Jozua 2: 1 - 21
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 27: 7 OB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 181
Kinderen terug in de kerk
Lezing 2e deel van het Avondmaalsformulier
Gebed
Zingen: Lied 117: 1 en 3
Geloofsbelijdenis
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Lied 117: 6 en 7
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 155
Zingen: Psalm 89: 1 NB
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Geven maakt pas rijk!
 
Welkom
Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 3 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 396
Gebed
Schriftlezing: Exodus 20: 15
                       Lucas 12: 13 - 21
                       1 KorintiŽrs 4: 7b
Lezing van zondag 42 uit de Heidelbergse Catechismus
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 62: 4 en 6 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 86: 4 en 5 NB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Luisterlied: Hemelhoog 328a
Zingen: Hemelhoog 297
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 67: 3 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken