Liturgie
voor
Zondag 22 november 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: (Ge)trouw(d) zijn!
 
In memoriam: br. M. Wever
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 111: 1 en 5 OB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 23
Lezing van de Wet
Zingen: Hemelhoog 299
Gebed
Schriftlezing: Exodus 20: 14
                       Jesaja 62: 1 - 5
                       EfeziŽrs 5: 21- 33
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 25: 2 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Psalm 81: 8,9 en 11 NB
Kinderen terug in de kerk
Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 472
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: ds. W.C. van Slooten
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: Die dag komt!
 
Welkom
Zingen: Psalm 65: 1 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 90: 1 en 2 NB
We herdenken de ons ontvallen gemeenteleden
Zingen: Hemelhoog 721
Gebed
Schriftlezing: 2 Petrus 3: 1 - 16
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 95: 1, 3 en 4 NB
Verkondiging
Zingen: Hemelhoog 725
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Hemelhoog 733
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 98: 2 en 4 OB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken