Liturgie
voor
Zondag 15 november 2015Morgendienst
Aanvang 9.30 uur
Voorganger: prof. J.W. Maris
Kindernevendienst voor groep 1 en 2 van de basisschool
Thema: Een waagstuk van geloof
 
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 96: 1, 3 en 4 NB
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Lied 20: 1, 2 en 4
Lezing van de Wet
Zingen: Psalm 17: 3 OB
Gebed
Schriftlezing: Esther 4: 1 - 5: 4
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Psalm 5: 1, 3 en 7 NB
Verkondiging
Zingen: Opwekking 277
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Evangelische Liedbundel 246: 1, 2 en 3
Zegen


Middagdienst
Aanvang 14.30 uur
Voorganger: prof. J.W. Maris
Kindernevendienst voor groep 3 t/m 6 van de basisschool
Thema: De ogen van God
 
Welkom
Zingen: Lied 304: 1, 2 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Evang. Liedb. 357: 1, 4 en 5
Gebed
Schriftlezing: 2 Kronieken 16: 1 - 10
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: Lied 473: 1, 2, 5 en 10
Verkondiging
Zingen: Psalm 32: 3 en 4 OB
Kinderen terug in de kerk
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Schriftberijming 57: 1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 89: 7 en 8 NB
Zegen


(OB) = Oude berijming (1773)
(NB) = Nieuwe berijming (uit het LvdK)
(EG) = Enige gezangen ( de gezangen zoals achter de psalmen in de oude berijming zijn afgedrukt)
(JdH) = Bundel van Johannes de Heer
(GK) = Gereformeerd Kerkboek) Als niet anders is vermeld worden de gezangen gezongen uit het liedboek voor de Kerken